MIL » Virallista

Syyskokouksen pöytäkirja

1.12.2009
Heidi Falkenbach

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA: Tarkastamaton

SUOMEN MAANMITTAUSINSINÖÖRIEN LIITTO RY

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika torstaina 19.11.2009 klo 16.30

Paikka TKK:n päärakennus, E-sali, ESPOO

Läsnä Arvo Vitikainen, puheenjohtaja

            Pekka Halme

           Johan von Wendt

           Leo Olkkonen

           Katri Nuuja

          Mikko Hovi

          Ilmari Koppinen

          Hilkka Julkunen

          Sami Suoknuuti

         Erkki-Sakari Harju

         Heidi Falkenbach, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Pekka Halme avasi kokouksen klo 16.35.

2 § Kokouksen puheenjohtajan vaali

Esitys            Syyskokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Päätös            Syyskokous valitsi puheenjohtajaksi Arvo Vitikaisen.

3 § Sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijain vaali

Esitys   Puheenjohtaja kutsuu syyskokoukselle sihteerin. Syyskokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös  Kokouksen sihteeriksi valittiin Heidi Falkenbach. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Suoknuuti ja Hilkka Julkunen.

4 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys             Syyskokous toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös  Kokouksesta on tiedotettu sääntöjen 8§ mukaisesti lähettämällä kokoukskutsu MILA 4/2009 ohessa vähintään 14 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen on julkaistu MILA 5/2009. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys             Hyväksytään esityslistan työjärjestys.

Päätös            Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

6 § Huomionosoitukset

Esitys   Ei myönnettäviä huomionosoituksia

Päätös  Ei myönnetty huomionosoituksia.

7 § Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2010

Liite 2, toimintasuunnitelma vuodelle 2010.

Esitys             Syyskokous vahvistaa liitteen 2 mukaisen toimintasuunnitelman.

Päätös            Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2010.

8 § Talousarvion ja jäsenmaksujen vahvistaminen vuodelle 2010

Liite 3, talousarvio vuodelle 2010.

Esitys             Syyskokous vahvistaa jäsenmaksuiksi seuraavat:

  • · Varsinainen jäsen, 65 euroa/vuosi, kahdessa erässä maksettuna 70 euroa.
  • · Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu 40 euroa/vuosi;
  • · Nuori jäsen, ilmainen ensimmäiset 10 opiskeluvuotta, tämän jälkeen 40 euroa/vuosi
  • · Kunniajäsen, ilmainen
  • · Vastavalmistuneen alennettu jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi kahden vuoden ajan
  • · Alennettu jäsenmaksu hakemuksesta 40 euroa/vuosi
  • · Työtön jäsen, 15 euroa/vuosi
  • · Yhteisöjäsenen jäsenmaksu 300 euroa/vuosi

Syyskokous vahvistaa liitteen 3 mukaisen talousarvion.

Päätös       Syyskokous vahvisti jäsenmaksut esityksen mukaisesti. Talousarviosta todettiin, että MILAn mukana toimitetussa esityksessä oli kaksi painovirhettä: Rivin kolme julkaisukulujen summa on budjetoitu kuuden, ei seitsemän MILA-lehden kuluilla. Lisäksi rivin neljä, Maanmittauspäivien ja tieteiden päivien tuotto, pitäisi olla 5000 euroa tuottoa, ei kulua kuten merkitty esityslistaan. Syyskokous vahvisti talousarvion näillä muutoksilla.

 9 § Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vaali erovuoroisten tilalle.

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: Kaisa Harju, Leo Olkkonen, Johan von Wendt ja Juhani Hurskainen

 Esitys             Nimetään hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös           Hallitukseen nimettiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle Kaisa Harju, Leo Olkkonen, Tore Granskog ja Juhani Hurskainen

10 § Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.

Tilintarkastajina ovat toimineet Christer Peltonen, KHT ja Kari Leppäaho. Varatilintarkastajina ovat toimineet Liisa Larjamo ja Jukka Laitila.

Esitys             Syyskokous valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa.

Päätös           Syyskokous valitsi tilintarkastajiksi Christer Peltosen, KHT ja Kari Leppäahon. Varatilintarkastajiksi valittiin Liisa Larjamo ja Jukka Laitila.

11 § Liiton sääntöjen muuttaminen

Esitys   Hallitus esittää Liiton sääntöjen muuttamista liitteen 4 mukaisesti.

Päätös  Kokous hyväksyi sääntömuutosesityksen, jonka perusteella hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan jo yhden kalenterivuoden jälkeen.

12 § Seuraava kevätkokous

Esitys   Syyskokous päättää, että seuraava kevätkokous pidetään Maanmittauspäivien yhteydessä Rovaniemellä 25.3.2010.

Päätös  Syyskokous päätti kevätkokouksen pidettäväksi Maanmittauspäivien yhteydessä Rovaniemellä 25.3.2010.

13 § Muut mahdolliset asiat

Hallituksessa 6 vuotta toiminut Johan von Wendt kiitti yhdistystä yhteistyöstä. Hallitus kiitti Johan von Wendtiä toiminnasta yhdistyksen hyväksi.

14 § Kokouksen päättäminen

            Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.

Artikkelin avainsanat: ,