MIL » Uutiset

Sponda vastaa keväällä 2007 tehtyä kiinteistökauppaa koskeviin väitteisiin

3.6.2009
Teemu Kärkäs

YLE:n tv-uutislähetyksissä kerrottiin 13. ja 19.5.2009 Spondan keväällä 2007 tekemästä kiinteistökaupasta ja pohdittiin kuntien etuosto-oikeuden toteutumista.
Julkisuudessa kuntien taholta on esitetty väite, että Sponda olisi myynyt kiinteistösalkun alihintaan WH 2005 / NIAM III East Holding Oy -kiinteistörahastolle. Väite ei pidä paikkaansa. Sponda sai kaupan kohteista useita tarjouksia, joista Whitehall Street Real Estate Limitedin ja Niam Nordic Investment Fund III:n omistaman kiinteistörahaston tarjous oli paras kokonaisuus.
Keskustelussa ollut kiinteistöportfolio päätyi Spondan haltuun vuonna 2006, kun Sponda osti Kapiteeli Oyj:n osakekannan. Kaupan yhteydessä Spondalle siirtyi Kapiteelin koko kiinteistöomaisuus, joka sisälsi myös sellaisia kiinteistöjä ja maa-alueita, jotka eivät soveltuneet yhtiön strategiaan. Sponda myi kyseiset pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat kiinteistöt ja maa-alueet WH 2005 / NIAM III East Holding Oy -kiinteistörahastolle 401 miljoonalla eurolla. Tällä kiinteistökaupalla rahoitettiin osittain Kapiteeli-kauppaa.
Kauppa toteutettiin portfoliokauppana, jossa Sponda arvioi tarjottua kokonaishintaa, eikä yksittäisten kohteiden arvolla ollut myyjän kannalta merkitystä. Kauppahinnan jakautumisen yksittäisille kohteille tekee ostaja eli tässä tapauksessa WH 2005 / NIAM III East Holding Oy -kiinteistörahasto omien arvostusperiaatteidensa mukaisesti. Sponda kirjasi kaupasta noin 15 miljoonan euron myyntivoiton muutaman kuukauden omistuksen jälkeen.
Kun Spondan ja Kapiteelin yrityskaupasta sovittiin, valtio tarjosi kunnille mahdollisuutta lunastaa asuntotuotantoon soveltuvat maa-alueet, ja luettelo ostettavista maa-alueista lähetettiin alkuvuonna 2007 Suomen kunnille. Ne maa-alueet, jotka myytiin kunnille, siirtyivät valtiolle tai kunnille hankinta-arvolla. Kyseisiä maa-alueita ja kiinteistöjä oli tarjottu kuntien ostettavaksi jo vuodesta 1999 lähtien, kun ne tulivat Kapiteelin omistukseen. Kapiteeli pyrki myymään niitä aktiivisesti, ja asianomaisiin kuntiin oltiin yhteydessä kauppojen aikaansaamiseksi. Suurin osa kunnista ei kuitenkaan ollut kiinnostunut ostamaan kiinteistöjä seitsemän vuoden aikana, kun ne olivat tarjolla.
Kun myytävä kiinteistösalkku sisältää omaisuuseriä eri puolilla Suomea, lain mukaan etuosto-oikeus on sillä kunnalla, jonka alueella sijaitsee pinta-alaltaan suurimmat kiinteistöt. Spondan kiinteistökaupan yhteydessä selvitettiin lain edellyttämällä tavalla etuosto-oikeus, ja tässä tapauksessa se kuului Utsjoen kunnalle. Kun Utsjoen kunta päätti, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan, siirtyi kiinteistöomaisuus tarjouskilpailun jälkeen ostajalle. Kiinteistökaupassa toimittiin täysin lain mukaisesti.
(www.sponda.fi)

Artikkelin avainsanat: , ,