MIL » MILA, Virallista

Puheenjohtajalta

7.10.2009
Pekka Halme

Eräiden mielestä kaunis ja toisten mielestä sateinen, mutta toivottavasti kuitenkin akkuja ladannut kesä on takana. Lämmin ja aurinkoinen syyskuu on kuitenkin pitänyt ajatukset tulevista sateista ja pimeydestä vielä taka-alalla

MIL:n hallitus on johdonmukaisesti yrittänyt sujuvoittaa ja virtaviivaistaa liiton hallintotehtävien hoitoa. Koska nykyinen excel-pohjainen jäsenrekisteri on melko työläs käytettävä, tullaan rekisteri siirtämään moderniin nettipohjaiseen sovellukseen. Uudistus mahdollistaa rekisterin joustavan käytön ja yleensäkin entistä helpomman jäsenasioiden hoidon. Liiton turhat tilit lakkautetaan. Yritämme myös järjestää, mahdollisesti muiden alan järjestöjen kanssa yhdessä, mieluummin kerralla suuremman joukkoa kiinnostavia tapahtumia kuin lukuisia erilliskokoontumisia.

On kaiken kaikkiaan tärkeää, että saamme pidetyksi liiton hallinnon kustannukset mahdollisimman pieninä. Toimistosta luopuminen toi suuren kevennyksen kustannustaakkaan. Toiminta katetaan pääosin jäsenmaksuilla. Mitä pienempi osa tuloista menee hallinnollisiin asioihin sitä suurempi osa niistä voidaan käyttää jäsenistön kannalta mielekkääseen toimintaan.

Liiton syyskokous pidetään tänä vuonna 19.11. perinteiseen tapaan Maanmittaustieteiden päivien yhteydessä. Hallitus tulee siellä esittämään ehdotuksen uusiksi jäsenmaksuiksi. Ehdotuksen hyväksyminen tulisi merkitsemään useimpien jäsenten maksun alenemista. Maksujen muutettu rakenne ja liiton alentuneet kustannukset takaavat, että liiton talous seisoo silti tukevalla pohjalla. Olemme varmoja, että jäsenistöä kiinnostavan toiminnan järjestäminen ei tämänkään jälkeen ole rahasta kiinni. Tutustu ehdotukseen toisaalla tässä lehdessä.

CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens – Council of European Geodetic Surveyors) piti syyskokouksensa Roomassa 11.–12.9. Järjestöllä on jäsenmaita jo kolmisenkymmentä, ja valtaosassa niistä on käytössä lisensoitujen yksityisten maanmittareiden järjestelmä. Suomen ja Ruotsin kaltaisia maita, joissa kiinteistönmuodostukseen liittyvät tehtävät ovat valtion ja kuntien virkamiesten hoidossa, on vain muutamia muita. Kokouksessa vahvistettiin CLGE:n jäsenten yhteiset eettiset säännöt (Code of Conduct). Vaikka säännöt perustuvat varsinaisesti yksityisten toimijoiden maailmaan, ovat ne käytännössä yleispätevät ja meidänkin hyväksyttävissämme. Onkin hyvä aina välillä kerrata ammatillisen etiikan perusasioita, jotka – kuten kokouskeskusteluissa todettiin – ovat kaikkien maiden maanmittareille yhteisiä.

Pekka Halme
puheenjohtaja