MIL » Ajankohtaista, MILA, Virallista

Liiton sähköinen viestintä uudistuu

3.6.2009
Mikko Hovi

Tulevan kesän aikaa Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto uudistaa sähköisen viestintänsä. Uudistus toteutetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäisessä muuttuvat liiton sähköposti- ja internetosoitteet ja toisessa uudistetaan täydellisesti liiton verkkosivuston sisältö.

Ensimmäinen vaihe toteutetaan toukokuun lopussa ja tässä yhteydessä muutos koskee kaikkia liiton sähköpostiosoitteita. Tähän asti käytössä olleet nn@mil.maanmittari.fi -osoitteet jäävät kaikki pois käytöstä ja niiden tilalle tulee uusia nn@milry.fi -muotoisia osoitteita. Liiton uusi virallinen sähköpostiosoite on toimisto@milry.fi.

Liiton verkkosivut puolestaan muuttavat osoitteeseen milry.fi.

Ensimmäisessä vaiheessa mikään muu ei verkkosivujen osalta muutu, vaan osoitteessa milry.fi on tarjolla sama sisältö, joka tähän mennessä on ollut tarjolla osoitteessa www.maanmittari.fi/mil/.

Vanha www.maanmittari.fi jää edelleen maanmittausalan yhdistysten yhteiseksi etusivuksi. Osoiteuudistuksella mahdollistetaan liiton oman verkkosivuston ja maanmittari.fi-sivun kehittäminen paremmin toisistaan riippumatta.

Muutoksen yhteydessä vaihdetaan myös internet- ja sähköpostipalveluiden tarjoajaa liiton tarpeita paremmin palvelevaksi.

Palveluntarjoajan vaihdoksesta johtuen sekä sähköposti- että internetpalveluissa saattaa mahdollisesti olla touko-kesäkuun vaihteessa pieniä häiriöitä. Häiriöiden pitäisi poistua itsestään, mutta jos tuntuu siltä, että sähköpostiin ei kohtuullisessa ajassa kukaan vastaa, niin kannattaa yrittää yhteyttä uudelleen.

Toisen vaiheen muutos toteutuu kesän aikana. Tässä vaiheessa liiton läsnäolo internetissä  uudistuu täydellisesti. Uudistuksen keskeisiä elementtejä  ovat ajankohtaisuus ja yhteisöllisyys. Jatkossa milry.fi-verkkosivuille otetaan mukaan artikkeleita ajankohtaisista aiheista ja alan uutisia sekä mahdollistetaan keskustelu päivänpolttavista teemoista.