MIL » Kort på svenska

Kort på svenska

| Jaa...

Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund rf

Kontaktuppgifter
Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund MIL

PB 14
FI-00521 HELSINGFORS
FINLAND

E-post: toimisto (at) milry.fi

Se även styrelsens kontaktuppgifter (på finska).

Päivitetty 21.8.2015 / MIL Ylläpito