MIL » Arkisto

Uutiset

Uutiset »

1.3.2013 | MIL Ylläpito

Lakiesityksen valmistelu joukkoistetaan Suomessa ensi kertaa kansalaisten ja hallinnon yhteiseksi verkossa toteutettavaksi prosessiksi, kun ympäristöministeriö ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta avaavat maastoliikennelain uudistamisen avoimeen valmisteluun. Joukkoistamisen tavoite on avoimen hallinnon periaatteiden mukaan kerätä kansalaisten näkemyksiä, kokemuksia ja tietoa mahdollisimman monipuolisesti lainvalmistelun varhaisessa vaiheessa. Joukkoistaminen alkoi www.suomijoukkoistaa.fi-keskustelualustalla 22.1.2013.
www.ymparisto.fi

Lue »

Uutiset »

5.4.2011 | Mikko Hovi

Tampereen kaupunki ja seutukunnan kunnat vaihtavat tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmänsä vastaamaan uusia kansallisia järjestelmiä. Järjestelmät vaihdetaan vuosien 2011 ja 2012 aikana.
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät uusitaan, jotta seutukunnan yhteistyö paikkatietoaineistojen suhteen helpottuu sekä tarve muunnoksille vähenee ja mahdollisilta virheiltä vältytään. Siirtyminen uusiin järjestelmiin helpottaa myös yhteistyötä sekä kansallisesti että maailmanlaajuisesti.
Tasokoordinaattijärjestelmä tulee olemaan ETRS89 järjestelmästä johdettu kansallinen koordinaattijärjestelmä EUREF-FIN. Korkeusjärjestelmä tulee olemaan N2000. Tampereen kaupunki on ottanut uudet järjestelmät käyttöön 28.2.2011.
Lisätietoja Tampereen kaupungin internetsivulta »

Lue »

Avoimia työpaikkoja, Maailmalta, Uutiset »

10.3.2011 | Juhani Hurskainen

FM-International Oy FINNMAP hakee Laosiin Ulkoministeriön rahoittamaan-kehitysyhteistyöprojektiin GIS apulaisasiantuntijaa ja ICT apulaisasiantuntijaa (Associate Technical Advisor).
GIS asiantuntija vastaa yhdessä projektin muiden asiantuntijoidenja National Geographic Departmentin (NGD) vastuuhenkilöiden kanssa projektin GIS työasemaohjelmistojen ja serveriohjelmistojen kehittämisestä ja toiminnastasekä NGD:n henkilökunnan koulutuksesta. Projektissa on tarkoitus rakentaa Laosin paikkatietokeskus NGD:n yhteyteen yhteisten paikkatieto-ja kartta-aineistojen jakeluun ja markkinointiin. Serveripalvelut on suunniteltu kehitettäväksi Open Source tuotteilla.
ICT asiantuntija vastaa yhdessä projektin muiden asiantuntijoidenja NGD:n vastuuhenkilöiden kanssa lähiverkon suunnittelusta sekä asennuksesta, työasemien huollosta, ohjelmistojen päivityksestä, varmuuskopioinnin suunnittelusta ja toteutuksesta jne. ICT asiantuntija kouluttaa NGD:n vastuuhenkilöt päivittämään ohjelmistoja, pitämään yllä …

Lue »

Uutiset »

17.10.2010 | Mikko Hovi

Kuopion kaupunki on hankkinut paikkatiedon hallintaan Tekla Xcity -paikkatietojärjestelmän. Järjestelmävalintaa edelsi hankintalain edellyttämä tarjouskilpailu. Kilpailutettavalle järjestelmälle kuvattiin tavoitteet ja vaatimukset vaatimusmäärittelyssä. Lisäksi kilpailuun osallistuneita tietojärjestelmiä koekäytettiin.
– Paikkatietojärjestelmän uudistaminen on meille merkittävä hanke. Kaupungeissa paikkatietoja käytetään esimerkiksi päätöksenteon taustatietoina. Teklan järjestelmä mahdollistaa paikkatietojen hyödyntämisen aiempaa tehokkaammin osana kaupungin muita tietovarantoja, kertoo Kuopion kaupungingeodeetti Jari Kyllönen.
Edellytyksenä valittavalle paikkatietojärjestelmälle oli tuki Oracle Spatial -tietokannalle, jota Kuopion kaupunki käyttää paikkatiedon hallinnassa.
– Teklan järjestelmässä on vaadittu tuki Oracle Spatial -tietokannalle, joten tieto liikkuu sujuvasti kumpaankin suuntaan Tekla Xcityn ja Oraclen välillä, Kyllönen toteaa.
Tähän asti Kuopiossa …

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Teemu Kärkäs

Kiinteistö- ja rakennusala lohkaisee noin 40 prosenttia Suomessa käytettävästä energiasta. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi alalla tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelma tukee uusien innovaatioiden löytämistä.
www.tekes.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Teemu Kärkäs

Matalan korkotason, Pohjoismaiden vakaan talouden ja kuluttajien ennätysvahvan uskon ansiosta toimitilamarkkinat ovat elpymässä Suomessa, todettiin toimitilakiinteistöihin erikoistuneen kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n järjestämässä pääomamarkkinatilaisuudessa Helsingissä, 21.9.2010.
www.sponda.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Suomi on tiistaina 3. elokuuta vastaanottanut Euroopan komission Suomea vastaan nostaman kanteen. Kanne koskee EU:n paikkatietojärjestelmän (INSPIRE) perustamisesta annetun direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanoa. Komissio katsoo kanteessaan, että direktiiviä ei ole pantu ajoissa täytäntöön Ahvenanmaalla. Määräaika direktiivin täytäntöönpanolle päättyi 15.5.2009.
Komissio on antanut Suomelle asiaa koskevan virallisen huomautuksen 31.7.2009 ja perustellun lausunnon 29.1.2010. Nyt vireille panemallaan kanteella komissio saattaa asian unionin tuomioistuimen tutkittavaksi. Suomen on toimitettava vastineensa unionin tuomioistuimelle 13.9.2010 mennessä.
(Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote 3.8.2010)

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Karttakeskuksen retkeilyopas ja ulkoilukartta -tuoteperhe on siirtynyt mobiiliaikaan. Suomen suosituimpien ulkoilualueiden ja kansallispuistojen kartat on nyt saatavissa Applen iPhone -puhelimeen. Ensimmäisessä vaiheessa puhelimeen voi ostaa Applen sovelluskaupasta Karhunkierroksen, Nuuksion ja Pallas-Ylläs alueiden ulkoilukartat ja retkeilyoppaat.
Lähde: www.karttakeskus.fi

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

USA aikoo parantaa gps-satelliittipaikannusjärjestelmäänsä luotettavammaksi, laajemmaksi ja tarkemmaksi investoimalla siihen 8 miljardia dollaria. Päivityksessä lisätään muun muassa maahan suunnattujen signaalien määrää. Järjestelmän 24 satelliittia uusitaan yksi kerrallaan. Ensimmäinen uusista satelliiteista saatiin radalleen toukokuussa ja viimeinen on määrä laukaista noin kymmenen vuoden kuluttua.
Lähde: Positio 3/2010

Lue »

MILA, Uutiset »

15.10.2010 | Leo Olkkonen

Aalto -yliopiston geoinformatiikan ja kartografian professori Kirsi Virrantaus on ensimmäinen palkinnon saanut suomalainen. Virrantaus on yksi kansainvälisesti tunnustetuimmista suomalaisista paikkatietoalan uranuurtajista. Hän on ollut mukana useissa kansainvälisissä paikkatietoalan yhdistyksissä (ICA, FIG, ISPRS, ScanGIS) sekä vaikuttanut merkittävästi paikkatietoalan opetukseen Suomessa. GI Nordenin tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 2006 lähtien.

Lue »