MIL » Arkisto

Mittanauhan nollapäässä

MILA, Mittanauhan nollapäässä »

7.10.2009 | MIL Ylläpito

Syvyydestä meri huokaa eli kertomus Merenkulkulaitoksen kuolinpesän osituksesta.
Merenkulkulaitoksen (MKL) organisaation muutokset eivät ole ainutlaatuinen tapahtumaketju valtionhallinnossa vaan se on luonnollinen jatkumo yleisestä muutostrendistä ja valtion tuottavuustavoitteista.
Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla MKL on viimeisiä, ellei jopa viimeinen organisaatio, jossa tilaaja-tuottaja -malli halutaan realisoida tai jalkauttaa. Merellisempi termi marinoida kuvaa prosessia myös varsin hyvin. Tähän liittyy myös ”vääräleukojen” satiirinen muunnos (vrt. elintarvike/kauppa marinointi = pilaantuneen lihan ”tuunaaminen” myyntikelpoiseksi).
Vastaavista aikaisemmin toteutetuista hallinnon muutoksista voidaan mainita esimerkiksi Tielaitos (Tiehallinto, Tieliikelaitos-»Destia), Posti- ja telelaitos (Itella, Sonera), Valtionrautatiet (VR-yhtymä, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto) ja Ilmailulaitos (Ilmailuhallinto, Finavia). Tämä …

Lue »

MILA, Mittanauhan nollapäässä »

3.6.2009 | MIL Ylläpito

Maanmittarikuntaa, tai ainakin Maanmittauslaitoksen palveluksessa olevia toimitusinsinöörejä on viimevuosina paljonkin kohisuttanut kysymys oikeasta vesijätön lunastuskorvauksen määrästä. Kuohunnan taustalla on Maanmittauslaitoksen kehittämiskeskuksen tutkimusraportti vesijätön oikeasta korvaustasosta. Raportissa katsottiin, että Korkeimman oikeuden tuoreimman vuonna 2000 antaman ennakkopäätöksen perusteella vesijätön neliöhinta lunastettaessa rakennuspaikkaan olisi suurin piirtein yhtä suuri kuin varsinainen tonttimaakin. Harmi vaan, että raportin mukainen hintataso, vaikka olikin hyvin perusteltu, ei vastannut useimpien toimitusinsinöörien käsitystä ja vakiintunutta käytäntöä vesijätön hinnasta. Ainakin täällä Hämeen rintamailla rantarakennuspaikan ja samalla siihen liitettävän vesijätön neliöhinta olisi ainakin ennen tätä lamaa silloin siinä 20 – 40 eur/m2. …

Lue »