MIL » Avoimia työpaikkoja

Kangasalan kunnassa on haettavana GEODEETIN VAKITUINEN VIRKA

8.9.2016
Paavo Häikiö
| Jaa...

Kangasalan kunta jatkaa hakuaikaa 25.9.2016 klo 24.00 saakka.
GEODEETIN VAKITUINEN VIRKA
Geodeetti toimii teknisessä keskuksessa. Hän vastaa kunnan maapolitiikan hoidosta,
etenkin maan hankinnasta, maankäyttösopimuksista ja muista mahdollisista kiinteis-
tösopimuksista.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on maanmittausalan korkeakoulututkinto ja hyvä
käytännön kokemus tehtäväalueelta. Kokemus toimialan johtamis- ja kehittämistehtä-
vistä katsotaan eduksi.
Tehtävässä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, kiinteistösopimusten tekniikan ja juridii-
kan osaamista sekä yhteistyökykyä moniammatillisessa organisaatiossa. Arvostam-
me itsenäistä toimintatapaa, oma-aloitteisuutta, kehittämishalua ja innostunutta asen-
netta.
Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön vir-
ka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkä-
rintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa noudatetaan 6
kuukauden koeaikaa.
Kangasalan kunnan tekniselle keskukselle osoitetut hakemukset ansioluetteloineen
tulee toimittaa 4.9.2016 klo 24.00 mennessä web-sivujen www.personnel.fi kautta.
Lisätietoja tehtävästä antaa Kangasalan tekninen johtaja Mikko Ilkka, puh. 050 550
9089, etunimi.sukunimi@kangasala.fi sekä Personnel Group toimitusjohtaja Ari Juvo-
nen, puh. 03 3138 0444.

Artikkelin avainsanat: